PROGRAM HAKKINDA

AUZEF’e bağlı olan Kamu Yönetimi Programı, dört yıllık uzaktan öğretim lisans programıdır. Teorik derslerin uygulamalarının hayata geçirilmesi, ders notlarının iktisat literatüründeki son gelişmeleri yansıtacak şekilde sürekli olarak güncellenmesi, bilimsel çalışmalarımızdan tüm öğrencilerimizin yararlanabilmesi ile temel ekonomik sorunların öğrenciler tarafından değerlendirilebilmesini sağlamak ve ülkemizde ve diğer ülkelerde ortaya çıkan ekonomik sorunları analiz edebilen ve bu doğrultuda çözüm önerileri sunabilen bireyler yetiştirmek programın öncelikli hedefleridir.

Detaylı Bilgi

Kamu Yönetimi diploma programıyla öğrencilere,

  1. Bu alanlardaki bilgilerini hayata geçirebilme becerilerinin;
  2. Toplumsal ve siyasal problemleri saptama, tanımlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama ve bu amaçlarla uygun bilimsel yöntemleri uygulama becerilerinin;
  3. Bir toplumsal/siyasal/iktisadi konuyu disiplinler arası bir sorunsal olarak tanımlayabilme, karşılaştırma yapabilme ve farklı alanlarla ilişkilendirebilme becerilerinin;

kazandırılması amaçlanmaktadır.

Başvuru Koşulları

Kamu Yönetimi lisans programına başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.

  • ÖSYM tarafından belirlenen puan türünde yeterli puan alan öğrenciler tercih yaparak başvurabilirler.


Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

Dersler ve Ders Materyalleri

Kamu Yönetimi lisans programı; işletme, iktisat, siyaset bilimi, kamu yönetimi, anayasa hukuku, mikro iktisat, siyasal düşünceler tarihi, borçlar hukuku, yönetim ve organizasyon gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, dört yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.

Mezuniyet

Kamu Yönetimi Lisans programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, lisans diploması alarak “Kamu Yönetimi Lisans Mezunu” ünvanını kazanırlar.

Kamu Yönetimi lisans programı mezunları öğrenim hayatlarına yüksek lisans ve doktora yaparak devam edebilir.

Kariyer Olanakları

Kamu Yönetimi lisans programı mezunları;

  • Kamu kurum ve kuruluşların da istihdam edilebileceklerdir.
  • Bununla birlikte günümüzde program mezunları sadece kamuda değil sigortacılık, bankacılık başta olmak üzere özel sektörün birçok dalında da çalışabilmektedir.
  • Ayrıca Programdan mezun olacak öğrenciler, alanlarıyla ilgili yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer elde edebilirler.

Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.